Bromo tabletės (20g), 1kg

Bromo tabletės (20g), 1kg

  • 44.00€
  • Be PVM: 44.00€

Naudojimas

Lėtai tirpstančios tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius dozatorius. Tinkamos įvairaus kietumo vandeniui.

Neberti tablečių tiesiai į vandenį.

Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4.

Optimalus bromo lygis vandenyje: 1,0–2,0.


Pirminis dozavimas: 6 tabletės / 10 m3 baseino vandens.

Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 2–4 tabletės / 10 m3 baseino vandens kas 2–4 dienas.

Dėmesio: nenaudoti kartu su chloro turinčiais produktais.


Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų. 


Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje. 

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!

Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. 


Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.


Vakuuminis baseino valymo šepetys su pakraunamomis baterijomis Pool Blaster Catfish ULTRA. Pakrautas..
192.00€ 172.00€
Be PVM: 172.00€
Vakuuminis baseino valymo šepetys su pakraunamomis baterijomis Pool Blaster Millenium. Pakrautas vei..
263.00€ 236.00€
Be PVM: 236.00€