Nauja -15% Chemijos komplektas CHEMOFORM baseinams su smėliniu filtru, mažas

Chemijos komplektas CHEMOFORM baseinams su smėliniu filtru, mažas

  • 78.00€
  • 66.30€
  • Be PVM: 66.30€

Chemijos komplektas baseinams su smėliniu filtru.


Komplektą sudaro:

1. pH minus granulės 1.5 kg  -  priemonė skirta baseino vandens pH balansui sureguliuoti

2. Lėtai tirpstančios CHEMOCLOR T-tabletės (20 g), 1kg  -  priemonė skirta nuolatinei vandens dezinfekcijai

3. CHEMOCLOR T- greito tirpimo chloras (20 g), 1kg  -  priemonė skirta smūginei vandens dezinfekcijai

4. Algicidas ALGEN-EX, 1l  -  priemonė nuo dumblių

5. Flokuliantas skystas, 1l - priemonė skirta baseino vandens skaidrinimui

  


Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų. 

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas” reikalavimų.


Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje. 

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Dėmesio!
Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
NaudojimasProduktas ALGEN-EX naudojamas plaukimo baseinų vandenyje dumbliams naikinti ir apsaugoti n..
15.00€ 12.75€
Be PVM: 12.75€
NaudojimasProduktas ALGEN-EX naudojamas plaukimo baseinų vandenyje dumbliams naikinti ir apsaugoti n..
52.00€ 44.20€
Be PVM: 44.20€
NaudojimasSkystas algicidas AQUABLANC A naudojamas kartu su produktu AQUABLANC O2 dezinfekuoja plauk..
20.00€ 17.00€
Be PVM: 17.00€
NaudojimasSkystas algicidas ALBA SUPER K naudojamas plaukimo baseinų vandenyje, masažinėse sistemose..
19.00€ 16.15€
Be PVM: 16.15€
NaudojimasSkystas algicidas ALBA SUPER K naudojamas plaukimo baseinų vandenyje, masažinėse sistemose..
59.00€ 50.15€
Be PVM: 50.15€
Chemijos komplektas baseinams su popieriniu (kasetiniu) filtru.Komplektą sudaro:1. pH minus gra..
66.00€ 56.10€
Be PVM: 56.10€